Showbiz

Trưởng BTC Miss Universe Vietnam: Hy vọng Lan Khuê nhận lời thi vì Khuê thích Miss Universe lắm