Showbiz

Ngô Diệc Phàm chính thức bóc lịch 13 năm và bị trục xuất khỏi Trung Quốc