Showbiz

Phía Ngô Diệc Phàm đã kháng cáo bởi vì cảm thấy hình phạt quá nặng