Xã hội

Phát hiện có người trôi nổi dưới sông với tư thế lạ, kiểm tra thì mới phát hiện ra sự thật "dở khóc dở cười"

https://video.molistar.com/2022_04/15/pzkdb5m5vu8sk88g40c48cwk/phat-hien-co-nguoi-troi-noi-duoi-song-voi-tu-the-la-kiem-tra-thi-moi-phat-hien-ra-su-that-do-khoc-do-cuoi1650009951.mp4