Xã hội

Nỗ lực cầm hòa U23 Iraq, U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan, Trung Quốc phải "rùng mình"

https://video.molistar.com/2022_03/24/1s4ln41hm8hwcw84w4s8gsow/no-luc-cam-hoa-u23-iraq-u23-viet-nam-khien-u23-thai-lan-trung-quoc-phai-rung-minh1648104809.mp4