Đời sống xã hội

1 hành khách trong vụ máy bay Trung Quốc chở 132 người rơi thẳng xuống núi may mắn thoát nạn vì nguyên nhân bất ngờ