Xã hội

1 hành khách trong vụ máy bay Trung Quốc chở 132 người rơi thẳng xuống núi may mắn thoát nạn vì nguyên nhân bất ngờ

https://video.molistar.com/2022_03/22/jymqgiu44v4g4w0sc8cowowg/1-hanh-khach-trong-vu-may-bay-trung-quoc-cho-132-nguoi-roi-thang-xuong-nui-may-man-thoat-nan-vi-nguyen-nhan-bat-ngo1647949327.mp4