Showbiz

Gil Lê đánh mất chính mình, Ngọc Phước tổ BTC Chạy đâu cho thoát đối xử bất công