Showbiz

Ngọc Phước - "Biệt đội rất ổn": Từng bật khóc khi bị Ngọc Hoa tác động vật lý, đã sẵn sàng mở cửa trái tim