Xã hội

Thảm kịch: Hơn 40 thi thể được phát hiện trong xe đầu kéo ở Mỹ

https://video.molistar.vn/2022_06/28/ajwru774twggk00ssgc88c04/van-la-vi-mot-mien-dat-hua1656400202.mp4