Xã hội

TP.HCM: Hai thanh niên nghiên cứu xong bộ môn lúa mạch dạng lon thì tỉ thí võ thuật với công an