Xã hội

Đội phó Công an Bình Dương hành hung phụ nữ khi bị nhắc đỗ xe chắn lối đi

https://video.molistar.com/2022_04/13/af46we7ap14w08g4w0sgwwkk/doi-pho-cong-an-binh-duong-hanh-hung-phu-nu-khi-bi-nhac-do-xe-chan-loi-di1649815356.mp4