Xã hội

Công an kết thúc khám xét 2 căn nhà của bà Phương Hằng, thu giữ nhiều thùng tài liệu trong đêm

https://video.molistar.com/2022_03/25/klhjlhur96o4w0scw0gksk08/cong-an-ket-thuc-kham-xet-2-can-nha-cua-ba-phuong-hang-thu-giu-nhieu-thung-tai-lieu-trong-dem-11648176740.mp4