Xã hội

Công an làm việc với thanh niên thả tiền "cho đất ăn" ở Bà Rịa - Vũng Tàu

https://video.molistar.com/2022_03/24/p16fx8awqisg8so80wws4s04/cong-an-lam-viec-voi-thanh-nien-tha-tien-cho-dat-an-o-ba-ria---vung-tau1648104528.mp4