Xã hội

Thấy quán làm ăn khấm khá, chủ mặt bằng đòi lấy lại quán, dùng hết 36 kế từ nhắn tin đến "dằn mặt" tại quán