Xã hội

Nhiều công an đang có mặt tại biệt thự của bà Nguyễn Phương Hằng

https://video.molistar.com/2022_03/25/4myr493oxzsw8wggw4oo04kg/nhieu-cong-an-dang-co-mat-tai-biet-thu-cua-ba-nguyen-phuong-hang1648176003.mp4