Xã hội

Các học trò cưng nâng thầy Park lên ăn mừng nhưng để thầy tiếp đất theo kiểu "không ngờ tới phải không"

https://video.molistar.com/2022_05/23/8ide9er1q7c4sck0w84k4008/cot-song-thay-on-khong1653286739.mp4