Xã hội

Khoảnh khắc Lê Văn Xuân chống nạng xuống sân ăn mừng cùng đồng đội

https://video.molistar.com/2022_05/23/i5lh4krt17cc8s4ccwo0o0kw/khoanh-khac-le-van-xuan-chong-nang-xuong-san-an-mung-cung-dong-doi1653280427.mp4