Showbiz

Mr Đàm khẳng định 98 triệu dân được "đi bão" là nhờ bản thân mình "có thờ có thiêng"

Cộng đồng nổi bật