Showbiz

Mr Đàm khẳng định 98 triệu dân được "đi bão" là nhờ bản thân mình "có thờ có thiêng"

https://video.molistar.com/2022_05/23/4wtgi72ex82skc4koscg8gkg/mr-dam-khang-dinh-98-trieu-dan-duoc-di-bao-la-nho-ban-than-minh-co-tho-co-thieng1653308691.mp4