Xã hội

Nhâm Mạnh Dũng: Cầu thủ mang về HCV thứ 206 cho Việt Nam, vừa đẹp trai lại 6 múi "quá mlem"

https://video.molistar.com/2022_05/23/3uwkub9pemwws44kok80csok/nham-manh-dung--sinh-nam-2000-cao-1m81-tuoi-thin-hop-voi-tuoi-ty-tuoi-than1653287337.mp4