Xã hội

Công an tỉnh Bình Dương thông tin chính thức vụ khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng: Sẽ nhập vụ án với Công an TP.HCM

https://video.molistar.com/2022_05/06/2podku8rxfeocg8c8cg8wwo0/cong-an-tinh-binh-duong-thong-tin-chinh-thuc-vu-khoi-to-ba-nguyen-phuong-hang--se-nhap-vu-an-voi-cong-an-tphcm1651833410.mp4