Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng

https://video.molistar.com/2022_03/24/suphwv7xnjks0g8wwkw80w8s/khoi-to-bat-tam-giam-ba-nguyen-phuong-hang1648126347.mp4