Xã hội

Chả mấy khi được lên tivi, người đàn ông đã minh họa rất có tâm trước ống kính

https://video.molistar.com/2022_05/21/8dxm0kb6j1ooko0c4wwgwsgs/tranh-thu-luc-phong-vien-dang-tac-nghiep-xach-xe-ra-bieu-dien-vai-vong-ai-ngo-dau1653125942.mp4