Showbiz

Sáng sớm Tóc Tiên khóc mếu máo vì một người nhưng không phải là Hoàng Touliver, chuyện gì đây?

https://video.molistar.com/2022_05/08/mvn2jpmwh0084owcsc08g4og/cu-tuong-co-chuyen-gi-co-11651991883.mp4