Xã hội

Người đàn ông chi 350 triệu để thực hiện hóa ước mơ sống như một chú chó

https://video.molistar.com/2022_05/27/fuhqj7ghs80kk0wosgk4wwss/ong-anh-nay-co-so-thich-ky-la-qua-nhi1653655778.mp4