Xã hội

Người đàn ông chạy xe ngoài đường như sân nhà mình, khiến đoàn xe phải niệm kinh liên tục

https://video.molistar.com/2022_05/10/3a0uwcm04xgkw4888wssk44c/gap-cac-bac-thi-abc-hay-niem-kinh-truoc-vay1652166373.mp4