Xã hội

"Ét o ét": Cậu bé xui xẻo bị anh trai và mẹ "quăng" luôn xuống sàn vì mải cổ vũ bóng đá

https://video.molistar.com/2022_05/23/bxai4gz68bw4ogswos40wwgw/hao-anh-trai-vi-dam-me-ma-bo-thang-em-nho1653308349.mp4