Xã hội

Thuở mới đi làm còn nhiều bỡ ngỡ, cô gái 'uống' luôn cả bình trà sữa ngập đầu ngập mặt

https://video.molistar.com/2022_06/27/1ey12tz0so2s4ogws8gsk8cg/kho-than-con-be1656313363.mp4