Đời sống xã hội

Thuở mới đi làm còn nhiều bỡ ngỡ, cô gái 'uống' luôn cả bình trà sữa ngập đầu ngập mặt