Showbiz

Vũ Thu Phương: Tưởng Hương Liên sẽ thắng Bâu Krysie, đặt niềm tin Xuân Hạnh là quán quân The Face VN