Showbiz

Vũ Thu Phương: Tôi từng diễn lót cho Anh Thư - Thanh Hằng nhưng diễn lót mãi thì cũng nên tủi thân