Showbiz

Vũ Thu Phương catwalk mổ cò khai mạc VIFW, vấp chân suýt ngã vào mảnh chai ngay trên sàn catwalk

https://video.molistar.com/2022_05/27/cogujmuj414o48w0g0o0o4go/nguy-hiem-qua-11653655771.mp4