Showbiz

Vũ Thu Phương: Không muốn nhắc tới Kỳ Duyên - Minh Triệu, Drama The Face Vietnam đều là thật