Showbiz

Anh Thư phản ứng gắt trước nghi dàn xếp kết quả, sợ quán quân The Face - Tú Anh bị lập group anti