Showbiz

Anh Thư bức xúc Vũ Thu Phương: Tú Anh xứng đáng chiến thắng trọn vẹn, Bâu Phương Vy không là đối thủ