Showbiz

Vũ Thu Phương, Khánh Vân, Sam, Nam Thư lộng lẫy trên thảm đỏ ra mắt "Người Thứ Ba" của Lý Nhã Kỳ

https://video.molistar.com/2022_05/13/4efgh81pr44ko04c484go0wk/tham-do-phim-ly-nha-ky1652414642.mp4