Showbiz

Bị sao hung chiếu, Lý Nhã Kỳ liệu có hủy lịch dự LHP cannes: 50 tỷ quần áo biết mặc sao đây?

https://video.molistar.com/2022_05/19/8e2pdy6riewwgs0wcg0gk840/toi-cho-ba-chi-toi-qua-50-ty-mua-do-luon-chu1652954910.mp4