Showbiz

Lý Nhã Kỳ bắt đầu "càn quét" thảm dỏ Cannes: Diện váy làm mất 600 giờ, đeo trang sức "sương sương" 2,5 tỷ

https://video.molistar.com/2022_05/20/ll22c1fgoqowgko0c8k0ggog/ly-nha-ky-dep-qua1653041147.mp4