Showbiz

Khi sao Việt hoá "con sen" ẵm boss lên thảm đỏ: Ấn tượng thì ít thị phi thì nhiều

https://video.molistar.com/2022_03/21/8t15z0brm1ogk0w4g4c0w0sw/khi-sao-viet-hoa-con-sen-am-boss-len-tham-do--an-tuong-thi-it-thi-phi-thi-nhieu1647834955.mp4