Showbiz

Trấn Thành nhiễm Covid-19, nhõng nhẽo trách móc vì bị bà xã Hari Won "kỳ thị'' ra mặt