Showbiz

"Mặc kệ" Trịnh Thăng Bình giới thiệu MV, Trấn Thành chăm chỉ ăn bắp suốt họp báo nhìn "cưng xỉu"

https://video.molistar.com/2022_06/20/e876ovcvwyogws88soc4c484/thoi-ngai-heo-nhap-a-xin-roi-1655699154.mp4