Showbiz

Từng chê tới tấp bài hát của Trịnh Thăng Bình, Trấn Thành công nhận: MV Khác Biệt To Lớn Hơn thật sự xuất sắc

https://video.molistar.com/2022_06/20/f1jdslqbgo0kksgc4c8c4k84/moi-nguoi-thay-bai-hat-moi-nay-the-nao1655700352.mp4