Showbiz

Thu Minh khẳng định Trấn Thành quá tài năng, đáp trả ý kiến chê “sến, hết thời”