Showbiz

Trấn Thành bị đào lại câu hỏi xúc phạm Phạm Quỳnh Anh tại lễ cưới Đông Nhi "với tư cách người thất bại

https://video.molistar.com/2022_06/12/884a5saa2cg0cssw8o8o4k04/moi-nguoi-thay-nhu-the-nao-truoc-cau-hoi-cua-mc-tran-thanh1655026822.mp4