Showbiz

Trấn Thành bị đào lại câu hỏi xúc phạm Phạm Quỳnh Anh tại lễ cưới Đông Nhi "với tư cách người thất bại

Cộng đồng nổi bật