Showbiz

Tóc Tiên, Khổng Tú Quỳnh, Orange, Juky San đọ nhan sắc qua camera thường: Visual ai đỉnh nhất?

https://video.molistar.com/2022_05/30/i5ybdxbo9uokk84ccw48844s/toc-tien-khong-tu-quynh-orange-hoang-dung-mung-hua-kim-tuyen-ra-mat-album-colours1653907920.mp4