Showbiz

Bội thực visual khi Hieuthuhai, Ngô Kiến Huy, Cris Phan đổ bộ show thực tế mới 2 Ngày 1 Đêm

https://video.molistar.com/2022_06/17/dye4f4to6tws848cw8owg8g0/aishh-ai-ma-ban-ruou-ma-shay-the-nhi21655434624.mp4