Showbiz

Juky San: Tôi từng uớc mơ một ngày đứng trên sân khấu, có concert như chị Mỹ Tâm