Showbiz

Tiết lộ mua bản quyền remake "Squid Game", Trấn Thành bị phản ứng gay gắt

https://video.molistar.com/2022_04/06/64uuzhmny1c84sok4g8ww4ok/tiet-lo-mua-ban-quyen-remake-squid-game-tran-thanh-bi-phan-ung-gay-gat1649208794.mp4