Showbiz

"Thế lực" nào đã khiến Hòa Minzy "ra rìa" trong tích tắc?

https://video.molistar.com/2022_03/11/fatkja6efyg44g4oo8sc0ko4/the-luc-nao-da-khien-hoa-minzy-ra-ria-trong-tich-tac1647003634.mp4