Showbiz

Hoà Minzy "bất lực" khi gặp dàn vũ công không được trả cát xê nên biểu diễn hời hợt

https://video.molistar.com/2022_03/29/gyo6tb5hx6o0c444s8ccwcgo/hoa-minzy-bat-luc-khi-gap-dan-vu-cong-khong-duoc-tra-cat-xe-nen-bieu-dien-hoi-hot1648519357.mp4