Showbiz

Hòa Minzy lên tiếng khi vướng vào tin đồn bị một đàn em trong nghề giật chồng

https://video.molistar.com/2022_03/21/ti6lj9ibt6skcoo4sso88400/hoa-minzy-len-tieng-khi-vuong-vao-tin-don-bi-mot-dan-em-trong-nghe-giat-chong1647835694.mp4