Showbiz

Sử dụng chất cấm diễn viên Hữu Tín sẽ bị xử lý như thế nào?